top of page

TERMS OF USE

תנאי שימוש

כללי

   1. האתר www.imperialtlv.com(להלן: “האתר”) הינו אתר משקאות האימפריאל בו ניתן לרכוש את מוצרי המותג "IMPERIAL", רכישת מארזים נעשית דרך האתר בקלות ובמהירות ומספקת חווית קנייה ידידותית, בטיחותית ומהנה.

   2. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (“המשתמש”) באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה טלפונית, ועל-ידי שימוש באתר אתה מסכים כי התקנון יהווה הסכם מחייב בינך לבין מפעילי האתר.

   3. בטרם השימוש באתר, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את התקנון להלן. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

   4. על יד כניסה וגלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי השימוש ולכך שכל הסכם אחר בינך לבין בית העסק בנוגע לאתר, אינו תקף במידה שתהא בו סתירה לתנאים, אלא אם נאמר במפורש אחרת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

   5. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר כפי שיראו לנכון.

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 

   1. בית העסק – טקס מקס שירותי אירוח בע"מ, ח.פ. 511729436, מרחוב הירקון 66, תל אביב מיקוד 6343222.

   2. מפעילי האתר – האתר מנוהל על-ידי בית העסק ו/או מי מטעמו.

   3. מועד ביצוע ההזמנה – היום בו אושר חיוב כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הזמנת מוצרים ו/או פריטים באתר ע”י המשתמש.

   4. ימי עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

   5. משתמש-לקוח, גולש ארעי ומזדמן אשר נכנס לאתר ו/או רכש פריט ממגוון המוצרים, הדגמים והפריטים המוצעים למכירה.

 

תהליך רכישת פריטים באתר

   1. רכישת פריטים תתאפשר למשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף אשר גילו עולה על 18.

   2. הרכישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה.

   3. לשירות לקוחות ניתן לפנות בטלפון: 073-2649464, בימי עסקים בין השעות 12:00 עד 16:00 או בדוא”ל  imperialcocktails@gmail.com.

   4. משתמש המעוניין לרכוש פריטים באתר, יסמן את הפריט הנבחר, טעם, כמות וכן, את אופן אספקת המשלוח אם באמצעות שליח או איסוף עצמי (להלן: “הזמנה")

   5. הזנת פרטים – יש להזין פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה. ניתן להזמין את המוצרים לכתובת אחרת. יש לבחון היטב את הנתונים שהזנת בטופס זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין אי הגעת הפריטים במקרה בו הטופס מולא באופן שגוי.

   6. ביצוע התשלום – ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי.

   7. בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצע, אישור סופי (להלן: “האישור הסופי”) בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברות האשראי (להלן: “עסקה”).

   8. מחירי הפריטים המופיעים באתר כוללים תוספת מע”מ כחוק, אך אינם כוללים את עלות המשלוח, אשר מתווספת רק במעמד ההזמנה. 

   9. המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי (למעט במקום המיועד לכך במקרה של הזמנת הפריט לצג שלישי), וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה.

   10. מפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יהיו רשאים להפסיק את תהליך הרכישה באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, יהיו רשאים לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע”י משתמש במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שיראו מפעילי האתר לנכון.

   11. מפעילי האתר רשאים לבטל עסקה או הזמנה בכל במקרה בו נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טעות אחרת מכל סוג שהוא (להלן: “הטעות") מיד עם היוודע דבר הטעות יפעלו מפעילי האתר לתיקון הטעות וכן, יידעו את המשמשים שרכשו את הפריטים לגבי הטעות. רכישת הפריטים תתאפשר ע”י המשתמשים רק בהתאם למידע נכון שיוזן באתר מחדש ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר בגין ביטולי העסקה ובגין אי אספקת הפריטים.   

   12. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה בדואר האלקטרוני ובמקרה זה באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה תוך 7 ימים, אחרת ההזמנה תבוטל.

   13. מועדי משלוח הפריטים יחושבו החל מיום בו התקבל אישור סופי מחברות האשראי.

   14. שימושך והגלישה באתר, לרבות בחירת המוצרים, הנם על אחריותך הבלעדית. המוצרים באתר יסופקו לך כמות שהם (“as is”), תחת אחריות בית העסק, כמפורט בדף האחריות המוצג באתר ו/או במסמכים הנלווים למוצר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שיכולת מפעילי האתר להציג את המוצרים כפי שהם בפועל מוגבלת, והוא מבין כי יתכנו שינויים במידות ו/או בצבעים ו/או בצורה מאלו המוצגים באתר ולא תהיה למשתמש בקשר לכך כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר, למעט המפורט במדיניות ההחזרות וההחלפות המפורטת באתר.

אספקת פריטים

 1. ההזמנה תישלח בתוך 2-3 ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום.

 2. בגין אספקת הפריטים יגבו דמי משלוח אשר יתווספו למחיר הכולל של ההזמנה.

 3. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכדומה, מפעילי האתר יצרו קשר עם המשתמש לתיאום אספקה מחודשת או איסוף עצמי או ביטול ההזמנה. מפעילי האתר יהיו רשאים לגבות דמי משלוח נוספים במקרה כאמור.

 4. זמני אספקת הפריטים תיעשה בהתאם להנחיות חברות השליחויות והמשתמש יהיה כפוף ומחויב אליהם. במניין חישוב מועדי אספקת הפריטים יחושבו ימי עסקים בלבד.

 5. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות השילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה.

 6. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה ו/או להציג ת.ז ו/או כרטיס אשראי.

 7. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל אספקת פריטים אשר נפלה טעות סופר או שגיאת קולמוס באשר למחירם, לתיאורם, דמי משלוח, ומועדי אספקה.

  1. משלוחים בישראל –

   1. הפריטים יסופקו בתוך גבולות מדינת ישראל, בהתאם לכתובת שהוקלדה על-ידי המשתמש.

   2. הפריטים יסופקו בהתאם לאופן שנבחר ע”י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה: שליח או איסוף עצמי.

   3. הפריטים הנרכשים באתר יסופקו בכפוף לכך שפרטי כרטיס האשראי שמילא המשתמש נכונים ושהעסקה אושרה ע”י חברת כרטיס האשראי.

 

החזרות והחלפות

 1. לא ניתן להחליף מוצר או לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
  במקרה של קבלת מוצר פגום / שבור מתחייב המפעיל להשיב למשתמש- את כספו או לחילופין לספק בידיו מוצר חלופי / חדש, לפי בחירתו של
  המשתמש, מיד עם קבלת המוצר הפגום / השבור לכתובת שסופקה באתר, עד 7 ימי עסקים.

 

פרטיות ואבטחת מידע

   1. נתוני המשתמש ישמרו על פי הוראות הדין החל במדינת ישראל.

   2. מפעילי האתר מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי המשתמש אלא לצרכי תפעול האתרועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. המידע שהאתר אוסף נועד לביצוע ההזמנה באופן יעיל או כדי להפנות את המשתמש לשירותים ו/או מוצרים שיש סיכוי גבוה שימצא בהם ענין. כל המידע שנאסף נשמר באופן מאובטח. אם וכאשר יספק המשתמש כתובת דואר אלקטרוני ו/או כתובת מגורים, יתכן ויקבל מבית העסק ו/או מי מטעמו דיוור עם אינפורמציה על מוצרים חדשים, שירותים או אירועים. משתמש שאינו מעונין להמשיך ולקבל דיוור כזה, יוכל לעצור את הדיוור בלחיצה על הקישור המתאים או ע”י יצירת קשר עם מפעילי האתר.

   3. למרות האמור לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או כאשר המשתמש עשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם התקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

   4. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.

   5. מפעילי האתר אינם שומרים נתוני כרטיסי אשראי של המשתמשים באתר.

   6. מפעילי האתר מתחייבים לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע המוזן ע”י המשתמש. יחד עם זאת, ולמרות השאיפה של מפעילי האתר לשמור על אבטחה מקסימאלית, המשתמש מבין כי מפעילי האתר אינם יכולים להתחייב שהשירות יתנהל באתר כסדרו ללא כל הפרעה ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, קלקולים, תקלות או כשלים- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. כמו כן, אין באפשרות מפעילי האתר להבטיח באופן מוחלט את אי חשיפת המידע האגור במחשביה מפני מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לעשות שימוש זדוני במידע אשר שמור בידי מפעילי האתר, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר, והם לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו רשאים מפעילי האתר ו/או נציגי שירות הלקוחות ליצור קשר עם המשתמש לצורך אימות פרטיו בכל מקרה בו עולה חשד לפעילות לא תקינה של הזמנת המוצרים.

   7. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש, כתוצאה מעשיית שימוש באתר או ביצוע הזמנה באמצעות האתר, שלא על פי תנאי השימוש והוראות תקנון זה. בכל מקרה לא יישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר או הפריט שהוזמן.

   8. בית העסק לא יהיה אחראי לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד שלישי במוצרים או הפריטים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית העסק.

   9. Cookies –השימוש העיקרי בcookies מאפשר לזהות משתמשים ולהתאים עבורם את חווית הגלישה. כאשר אתה נכנס לאתר המפעיל cookies, יתכן ותתבקש למלא טופס מידע שיוכנס לתוך ה-cookies אשר ישמר בדפדפן שלך. בפעם הבאה שתבקר באותו אתר, הדפדפן שלך ישלח את ה-cookies אל שרת האתר וזה יוכל להשתמש במידע כדי להתאים את האתר להעדפותיך. שימוש ב-cookies גם חוסך לך זמן ואת הצורך למלא מידע על העדפותיך פעם אחר פעם באתרים בהם אתה נוהג לבקר. אנחנו מאמינים ש-cookies יכולות לעשות את חווית הגלישה שלך באתר יותר אישית ומהנה. תמיד תוכל לנקות את היסטורית ה-cookies מהדפדפן שלך, בהתאם להוראות מפעיל הדפדפן.
     

החזרות והחלפות

 1. השימוש באתר כפוף למדיניות החזרות והחלפות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון. כל האמור לעיל בא בנוסף להוראות מדיניות החזרות והחלפות כאמור.

 

זכויות יוצרים

   1. האתר והתכנים בו חוסים תחת ההגנה של חוקי זכויות היוצרים בישראל, במדינות אחרות והנו כפוף לאמנות בינלאומיות.

   2. כל דבר שניתן לראות או לקרוא באתר, מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מבית העסק. כמו כן, בית העסק אינו ערב ואינו מתחייב ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק זכות או הרשאה כזו או אחרת להשתמש בכל קניין רוחני השייך לבית העסק ו/או לצד שלישי כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

   3. ניתן להוריד (download) את החומר המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אולם אינך יכול להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר, לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר המובא באתר, לרבות המלל, הדמויות, והאודיו והווידיאו למטרות ציבוריות ו/או מסחריות.

   4. זכויות היוצרים על החומרים השונים המופיעים באתר הנם בבעלות בית העסק ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בחומרים אלו אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתכני האתר, לרבות תמונות ו/או מלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך בית העסק יפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותו במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקניינים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

   5. סימנים מסחריים, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (להלן “סימנים מסחריים”) הנם בבעלות מלאה של בית העסק ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רישיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מבית העסק.

יישוב מחלוקות

 1.  

  1. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון זה יתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב, אלא אם הוסכם בין הצדדים בכתב אחרת.

אזהרה: חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת!

 

צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

 

שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה שלך ומסכנת את ביטחונך האישי ואת ביטחון הסובבים אותך. משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו למומים. 

מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית.

bottom of page